EnviroTeam Slovakia s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Kukučínova 23, 040 01 Košice
Email: posta@etske.sk
Web: www.etske.sk
Telefón: 55 7290 121-2
Región: Východoslovenský

Spoločnosť EnviroTeam Slovakia s.r.o. vznikla v roku 2005 a jej cieľom je poskytovať komplexné a nezávislé služby v oblasti emisného monitoringu jednak pre konania orgánov ochrany ovzdušia, ako aj pre interné potreby prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania. Najväčším aktívom našej spoločnosti je náš profesionálny tím spolupracovníkov, ktorý denne zabezpečuje poskytovanie kvalitných služieb Vám, našim klientom.

Naše služby:
» Merania emisií CO, NOX, SO2, TZL, TOC
» Merania organických a anorganických zlúčenín vrátane zlúčenín kovov a polokovov
» Merania polychlórovaných dibenzodioxínov a dibenzofuránov (PCDD/PCDF) a polychlórovaných bifenylov (PCB)
» Meranie účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár
» Kalibrácie automatizovaných monitorovacích systémov emisií (AMS-E)
» Kalibrácie prenosných analyzátorov
» Kalibrácie prachomerov a prietokomerov odpadových plynov

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a prinesie spoluprácu s obojstrannou spokojnosťou.