Environmentálny software

Vývoj, implementácia a predaj špecializovaného software pre oblasť ovzdušia, odpadov, obalov, chemických látok, vodného hospodárstva a krajinnej tvorby


INISOFT s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Predaj a vývoj softvéru v oblasti evidencie odpadov a obalov. Prepojenie firemného a prevádzkového softvéru s evidenciou obalov a odpadov. Environmentálne poradenstvo
www.inisoft.sk


BE-SOFT a.s., Štúrová 6, 040 01 Košice
Vývoj a predaj softvérových aplikácii pre oblasť ŽP: ochrana ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstvo, IPKZ, prevencie ZPH, ochrany prírody a krajiny, EIA.
www.besoft.sk


Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., Tomášiková 10/F, 821 03 Bratislava
Posudzovanie vplyvu na zdravie, softwarové produkty, chemická legislatíva, posudky o riziku a prevádzkové poriadky, havarijné plány, karty bezpečnostných údajov
www.ekotox.sk


SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Vývoj a implementácia softvérových aplikácii pre oblasť životného prostredia.
www.softip.sk