Environmentálny software

Vývoj, implementácia a predaj špecializovaného software pre oblasť ovzdušia, odpadov, obalov, chemických látok, vodného hospodárstva a krajinnej tvorbyZápadoslovenský región