Environmentálny software

Vývoj, implementácia a predaj špecializovaného software pre oblasť ovzdušia, odpadov, obalov, chemických látok, vodného hospodárstva a krajinnej tvorbyVýchodoslovenský regiónBE-SOFT a.s., Štúrová 6, 040 01 Košice
Vývoj a predaj softvérových aplikácii pre oblasť ŽP: ochrana ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstvo, IPKZ, prevencie ZPH, ochrany prírody a krajiny, EIA.
www.besoft.sk