Environmentálny software

Vývoj, implementácia a predaj špecializovaného software pre oblasť ovzdušia, odpadov, obalov, chemických látok, vodného hospodárstva a krajinnej tvorbyStredoslovenský regiónINISOFT s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
Predaj a vývoj softvéru v oblasti evidencie odpadov a obalov. Prepojenie firemného a prevádzkového softvéru s evidenciou obalov a odpadov. Environmentálne poradenstvo
www.inisoft.sk