Enviromanager s.r.o.

Adresa: Nový rad 167/16, 929 01 Veľké Dvorníky
Email:enviromanager@enviromanager.sk
Web: www.enviromanager.sk
Telefón: +421 903 887 614
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Outsourcing vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva, ekologické poradenstvo.