Enviromanager s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Nový rad 167/16, 929 01 Veľké Dvorníky
Email:enviromanager@enviromanager.sk
Web: www.enviromanager.sk
Telefón: +421 903 887 614
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Enviromanager s.r.o. bola založená v roku 2013 za účelom poskytovania poradenského servisu v životnom prostredí a v bezpečnosti potravín.

Naše služby:
» outsourcing odpadového hospodárstva,
» outsourcing vodného hospodárstva,
» vypracovanie HACCP a kritické kontrolné body,
» školenia pre zamestnancov v oblasti ŽP a bezpečnosti potravín.

Našim prvoradým cieľom je Vaša spokojnosť.