ENVIRING s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
Email: info@enviring.sk
Web: www.enviring.sk
Telefón: +421 911 607 216
Región: Západoslovenský

Spoločnosť ENVIRING s.r.o. bola založená v roku 2022 a prioritne sa zameriava na komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva.

Ponuka služieb:
» Certifikované odstraňovanie a likvidácia materiálov s obsahom azbestu
» Odpadové hospodárstvo pre firmy
» Odvoz a spracovanie ostatných a nebezpečných odpadov
» ADR preprava nebezpečných vecí a odpadov
» Prenájom kontajnerov

Naše služby vykonávame v rámci celej SR.