ENVI PROTECTION, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Czambelova 4, 040 01 Košice
Email:info@enviprotection.sk
Web: www.enviprotection.sk
Telefón: +421 903 978 053, +421 55 622 47 11
Región: východoslovenský

Spoločnosť ENVI PROTECTION, s.r.o. bola založená v roku 2004 a od svojho vzniku priebežne rozširuje svoju činnosť podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.

Ťažiskovo je činnosť spoločnosti zameraná na merania emisií a overovanie správ o emisiách CO2.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby a poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia a v ostatných zložkách životného prostredia, najmä:
· oprávnené merania emisií (kotly, kogeneračné jednotky, iné spaľovacie zariadenia),
· oprávnené merania účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
· overovanie správ o emisiách skleníkových plynov (CO2, N2O) a údajov o činnosti,
· kontrola kotlov a vykurovacích systémov,
· kontrola klimatizačných systémov,
· IKPZ - poradenstvo a spracovanie žiadostí,
· vypracovanie firemnej dokumentácie pre oblasť ochrany ovzdušia,
· technologické a garančné merania emisií.

Pre kvalitný výkon našich služieb disponujeme všetkým potrebným zariadením a know how.