EnviPor spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Partizánska 411, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Email: envipor@envipor.sk
Web: www.envipor.sk
Telefón: +421 907 621 388
Región: Západoslovenský

Spoločnosť EnviPor spol. s r.o. bola založená 12.3. 2010 za účelom poskytovania služieb v oblasti životného prostredia. Poradenskú činnosť poskytujeme zákazníkom vo forme trvalého dohľadu na základe zmluvy alebo jednorazovo.

Ponuka služieb:
» Outsourcing odpadového hospodárstva
» Outsourcing vodného hospodárstva
» Outsourcing ochrany ovzdušia
» Dokumentácia posudzovania vplyvov na životné prostredie