Envilution s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Jána Klempu 620/39, 911 21 Zeleneč
Web: www.envilution.sk
Email: envilution@envilution.sk
Telefón: 0918 893 973
Región: západoslovenský

Čo ponúkame:
- environmentálne poradenstvo pri financovaní exportu,
- dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
- odborné posudky a expertízy - dendrologický posudok, entomologický posudok,
- biologické prieskumy a monitoring,
- environmentálne vzdelávanie,
- všeobecné poradenstvo v environmentálnej oblasti.