ENVIGEO, a.s.

Adresa: Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
Email: envigeo@envigeo.sk
Web: www.envigeo.sk
Telefón: 048 471 24 37
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Spoločnosť ENVIGEO bola poskytuje služby v oblasti geológie, spracovania nerastných surovín, stavebnej výroby, celého sortimentu vrtných prác, sanácií poškodených území a komplexných služieb v oblasti životného prostredia.