ENVI- RECYCLING s.r.o.

Adresa: Bratislavská 8, 917 01 Trnava
Email: info@envirecycling.sk
Web: www.envirecycling.sk
Telefón: 0917 565 902
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Pôsobíme hlavne v oblasti zberu a recyklácie odpadov, poskytovaní dopravných služieb a environmentálneho poradenstva. Úspech spoločnosti ENVI – RECYCLING s.r.o. je založený hlavne na dlhodobých skúsenostiach v oblasti zberu a triedenia odpadov, špeciálne plastových odpadov , ich príprave na recykláciu až po zabezpečenie dodania kvalitného recyklátu späť do výroby. Poskytujeme profesionálne poradenstvo, konzultácie a posudkovú činnosť v oblasti environmentu: proces EIA a SEA • odpady a obaly • ovzdušie • voda • ochrana prírody • čistejšia produkcia• environmentálny audit • dotačný manažment.