ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Email: envigeos@envigeos.sk
Web: www.envigeos.sk
Telefón: +421 37 772 30 50
Región: Západoslovenský

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. je slovenskou spoločnosťou zameranou na poskytovanie komplexných služieb v oblasti odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi. Sídlo spoločnosti je v Lužiankach, pobočka spoločnosti je v Prešove.

Svojim klientom ponúka komplexné systémové riešenia a vlastné modely nakladania s odpadmi. Ochrana životného prostredia, znižovanie skládkovania, využívanie najnovších vedeckých poznatkov je dlhodobou stratégiou spoločnosti.

Ponuka služieb:
- preprava a zneškodňovanie odpadov,
- triedenie a zhodnocovanie odpadov,
- skládkovanie odpadov,
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
- čistenie lapolov a nakladanie s tekutými odpadmi,
- recyklácia plastov,
- separovaný a mobilný zber na obciach,
- zber komunálneho odpadu na obciach,
- legislatívny servis a poradenstvo v problematike odpadov,
- projekty odpadového hospodárstva.

Trvalou víziou spoločnosti je dosiahnuť spokojnosť aj najnáročnejšieho zákazníka formou komplexného balíka služieb v odpadovom hospodárstve s vysokým technickým štandardom realizácie.