Envi-CARE GR s.r.o.

Adresa: Tolstého 5, 811 06 Bratislava
Email: info@envicare.sk
Web: www.envicare.sk
Telefón: 0905 879 369
Región: Bratislava

Popis činnosti: Prioritou je odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, environmentálnych manažerských systémov podľa ISO 14001. V rámci environmentálneho poradenstva ponúkame komplexné služby od zadania až po ukončenie celého procesu.