Energetický manažment

Nástroj na efektívne a prehľadné financovanie energií, stála kontrola nad dodavateľmi energií, efektívne prehodnotenie zmluvných vzťahov, ucelená a prehľadná databáza energetického hospodárstva.


EnergyTech,s.r.o., ul.Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Energetický audit s meraním a diagnostikou, termodiagnostika elektronických zariadení, meranie kvality elektrickej siete, poradenstvo a analýzy v energetike.
www.energytech.sk


GALEN s.r.o., Trstínska cesta 10, 917 00 Trnava
Podporná a garantovaná energetická služba, energetický certifikát, energetický audit, energetický manažment, svetelno-technické štúdie.
www.galen.sk


Energy Construction Partners, s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
Sme energetická technologicko-realizačná spoločnosť, ktorá poskytuje služby garantovanej energetickej služby a energy management systems.
www.ecpartners.sk


Creative Energy, s.r.o., Sv. Michala 4, 934 01 Levice
Energetický audit, energetické poradenstvo, energetické manažérstvo, meranie energií, optimalizácia nákladov za elektrickú energiu.
www.creative-energy.sk


EL-TECH, s.r.o., Sládkovičova 686/106, 017 01 Považská Bystrica
Koordinátor bezpečnosti na stavenisku, technik BOZP a PO, energetický manažment, energetická certifikácia.
www.eltechsro.sk


RELIEN, s.r.o., Pri plynárni 18, 040 01 Košice
Energetický audit, energetický certifikát, energetický manažment, termovízia, technické zariadenia budov, obnova budov
www.relien.sk


NOVACO s.r.o., Prievozská 1307/9, 821 09 Bratislava
Energetické poradenstvo, garantovaná energetická služba, energetický manažment, energetické audity a projektové energetické hodnotenie budov.
www.novaco.sk


RASKO ENERGY, s.r.o., Klačno 4988/15, 034 01 Ružomberok
Energetické audity a poradenstvo, energetická analýza a optimalizácia, energetické služby pre podniky podnikajúce v tepelnej energetike.
www.raskoenergy.sk


LOVIS plus s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice
Projekčná, inžinierska a realizačná činnosť v energetike, energetické audity, obnoviteľné zdroje energie, EPC projekty,energetický manažment.
www.lovis.sk


TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina
Energetický audit, garantovaná energetická služba, energetický manažment, energetické certifikaty, termovízne merania, fotovoltaika, tepelné čerpadlá.
www.twinlogy.com


REE, s.r.o., Budapeštianska 46, 040 13 Košice
Komplexné energetické služby, virtuálny energetik v podniku, zavádzanie energetického manažmentu v podniku, riadenie energetickej efektívnosti v podniku.
www.ree.sk


Energo audit, s.r.o., Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra
Energetický audit, Fotovoltaický systém, LED osvetlenie, Energetický manažment, SMART riešenia, Stratégie pre mestá a obce.
www.energoaudit.sk


PROENERGY, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Energetické audity pre podniky a budovy, energetický certifikát a posudok, termovízne merania budov, energetický manažment ISO-50001, podporná energetická služba.
www.proenergy.sk


OKIN FACILITY SK, s.r.o., BBC 3, Prievozská 6, 811 09 Bratislava
Energetické služby, BOZP, PO, životné prostredie, technické a upratovacie služby, bezpečnostné služby, služby výroby a údržby.
www.okinfacility.sk


KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
Energetické služby, energetický manažment, facility manažment, KOOR Heating Systems, KOOR Control Systems, KOOR Solar Energy Systems.
www.koor.sk


Tatra Energo s.r.o., Hodžova 5070, 058 01 Poprad
Spojenie toho najlepšieho z realizácie, energetiky a manažmentu na dosiahnutie efektivity zdrojov a dosiahnutie úspor financií.
www.tatraenergo.sk


ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o., Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Energetická certifikácia, energetický audit a poradenstvo v energetike, OZE, inteligentné úspory energie, meracie prístroje, energetický manažment.
www.esg.sk


Patros Roll s.r.o., Kurská 4, 040 22 Košice
Energetická efektívnosť, energetické audity, firemný energetik, energetické poradenstvo a on-line monitorovanie spotreby energií.
www.patros.sk


EAM Slovakia, s.r.o., Kolpašská 1, 969 01 Banská Štiavnica
Energetický manažment a služby, energetické certifikáty a audity, aktívne riadenie spotreby elektriny, optimalizácia nákladov.
www.eam.sk