Energetický audit

Komplexné posúdenie technických zariadení resp. budov z hľadiska zistenia a vyhodnotenia ich súčasného stavu energetickej náročnosti a návrhu opatrení na zníženie spotreby energie s ekonomickými a environmentálnymi dopadmi.


Creative Energy, s.r.o., Sv. Michala 4, 934 01 Levice
Energetický audit, energetické poradenstvo, energetické manažérstvo, meranie energií, optimalizácia nákladov za elektrickú energiu.
www.creative-energy.sk


ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o., Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Energetická certifikácia, energetický audit a poradenstvo v energetike, OZE, inteligentné úspory energie, meracie prístroje, energetický manažment.
www.esg.sk


NeoEnergia s.r.o., Palkovičova 222/7, 040 01 Košice
Komplexné energetické služby, energetické audity, energetický manažment, nízkouhlíkové stratégie, energetické vzdelávanie, obnoviteľné zdroje energie.
www.neoenergia.sk


ENPI, s.r.o., Páričkova 18, Bratislava
Projekčná a poradenská činnosť pre energetiku, automotive a environment. Energetický audit a energetická certifikácia budov.
www.enpi.sk


TERMO ENERGIA Ing. Ivan Koreň, Hájnická 61, 962 31 Sliač
Služby v oblasti energetického poradenstva: energetický certifikát budovy, energetický audit, termovízne meranie
www.termoenergia.eu


SETING Bratislava, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava
Poradenská činnosť v oblasti energetiky a ekológie, audítorská činnosť v oblasti energetiky, energetická certifikácia budov
www.seting.sk


EnergyTech,s.r.o., ul.Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Energetický audit s meraním a diagnostikou, termodiagnostika elektronických zariadení, meranie kvality elektrickej siete, poradenstvo a analýzy v energetike.
www.energytech.sk


ENERGIA-Jarás, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava
Energetické audity budov a spoločností, energetické poradenstvo, posudková čínnosť, štúdie a konzultácie, semináre ENEF.
www.energia-jaras.sk


Danubius CERT s.r.o., Kútniky 266, 929 01 Dunajská Streda
Energetické hodnotenie budovy, Energetický certifikát, Energetický audit pre veľké podniky, verejné budovy a audity rozvodov tepla.
www.danubiuscert.sk


Eneco s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov
Energetický certifikát budovy, energetický audit, energetický detektív a kontrola kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.
www.eneco.sk


I-sys s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Projektová podpora a poradenstvo, termovízne merania a energetické audity, dodanie komplexnej projektovej dokumentácie izolácii.
www.i-sys.sk


Delphia s.r.o., Prievozská 18, 821 09 Bratislava 2
Energetické certifikáty, energetické audity, energetické projektové posudky, termovízia, čistenie vetracích potrubí, dezinfekcia povrchov.
www.delphia.sk


PROENERGY, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Energetické audity pre podniky a budovy, energetický certifikát a posudok, termovízne merania budov, energetický manažment ISO-50001, podporná energetická služba.
www.proenergy.sk


Ing.Pavol Kubičko ENERGOAUDIT, SNP 305, 059 18 Spišské Bystré
Energetické poradenstvo a ekonomické hodnotenie, energetický audit, environmentálne posúdenie energie, energetická služba, emisie.
energoaudit.softways.eu


KMF Slovakia, s.r.o., Jasovská 39, 851 07 Bratislava
Energetický audit, nájom a odkupovanie trafostaníc, výstavba a prevádzkovanie trafostanic, firemný energetik, projektový inžiniering.
www.mez.sk


PMP Energy, s.r.o., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Riešenia pre znižovanie spotreby energie: energetický audit, inteligentné meracie systémy, vývoj mobilných aplikácií.
www.energyapp.sk


Hlina s.r.o., Garbiarská 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš
Diagnostika objektov, termovízia, energetický audit, projekcia, dotácie na zateplenie alebo na obnoviteľný zdroj energie, energetický certifikát.
www.hlina.sk


OPTIVEL s.r.o., Business center R2N Banská Bystrica
Energetický audit, energetické štúdie a služby v energetike - poradenstvo, optimalizácia nákladov na energie, obnoviteľné zdroje a energetická legislatíva.
www.optivel.sk


Patros Roll s.r.o., Kurská 4, 040 22 Košice
Energetická efektívnosť, energetické audity, firemný energetik, energetické poradenstvo a on-line monitorovanie spotreby energií.
www.patros.sk


VUPEX a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Výskum a vývoj v oblasti energetiky, prírodných a technický vied, energetický audit, poradenstvo v energetike, projekčná a inžinierska činnosť.
www.vupex.sk


Energo audit, s.r.o., Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra
Energetický audit, Fotovoltaický systém, LED osvetlenie, Energetický manažment, SMART riešenia, Stratégie pre mestá a obce.
www.energoaudit.sk


REMAKO spol. s r.o., Popradská 68, 040 11 Košice
Energetické audity, energetické koncepcie miest, overovania hospodárnosti tepelných zdrojov, technické prehliadky tepelných sústav
www.remako.sk


Arnea s.r.o., Jégého 15/D, 821 08 Bratislava - Ružinov
Energetický certifikát, energetické hodnotenie, energetický audit, čistenie vetracích potrubí, projekčná činnosť, stavebný dozor.
www.arnea.sk


EkoEnergy-Group, s.r.o., 972 32 Chrenovec-Brusno 433
Energetický audit, energetický certifikát, kontroly kotlov a vykurovacích systémov, tvorba špecializovaného softvéru.
www.ekoenergy-group.sk


energium s.r.o., Topoľčianska 5, 851 05 Bratislava
Energetické audity pre podniky a budovy, monitorovanie efektívnosti, termovízia, energetické poradenstvo, pasportizácia nehnuteľnosti.
www.energium.sk


DOMEC, s.r.o., Partizánska cesta 14, 974 01 Banská Bystrica
Energetický certifikát budovy, energetický posudok, energetický audit, termovízia, Blower door test.
www.energeticky-certifikat.com


Boris Pastorek - Servis Profi, Žilinská 22/1, 921 01 Piešťany
Energetický audit, termovízne merania, meranie intenzity osvetlenia, energetický manažment, meranie CO2 v ovzduší, revízie elektrických zariadení.
www.servisprofi.sk


SMARTES s.r.o., Kapitulská 463/21, 91701 Trnava
Riadenie energetických investícií, energetické audity, energetický manažment budov, energetické poradenstvo, expertné posudky a analýzy v oblasti stavebnej fyziky.
www.smartes.sk


Apertis, s.r.o., V.P.Tótha 17, 960 01, Zvolen
Návrhy tepelných zdrojov, poradenstvo v oblasti energetiky a technológií, termografické meranie, energetický audit v zmysle zákona o energetickej efektívnosti.
www.apertis.eu


CEVO, s.r.o., Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava
Garantovaná energetická služba a financovanie, energetický audit/pasport osvetlenia, svetelno-technická štúdia osvetlenia, projektová dokumentácia osvetlenia.
www.cevo.sk