Energetická služba

Poskytovatelia podpornej alebo garantovanej energetickej služby podľa zákona o energetickej efektívnosti.


ECO-LOGIC s.r.o., Krátka 4, 903 01 Senec
Garantovaná energetická služba, svetelno-technická štúdia, energetický audit osvetlenia, termoaudit - termovízne meranie, projekčná činnosť.
www.ecologic.sk


Ing.Pavol Kubičko ENERGOAUDIT, SNP 305, 059 18 Spišské Bystré
Energetické poradenstvo a ekonomické hodnotenie, energetický audit, environmentálne posúdenie energie, energetická služba, emisie.
energoaudit.softways.eu


NeoEnergia s.r.o., Palkovičova 222/7, 040 01 Košice
Komplexné energetické služby, energetické audity, energetický manažment, nízkouhlíkové stratégie, energetické vzdelávanie, obnoviteľné zdroje energie.
www.neoenergia.sk


TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina
Energetický audit, garantovaná energetická služba, energetický manažment, energetické certifikaty, termovízne merania, fotovoltaika, tepelné čerpadlá.
www.twinlogy.com


NOVACO s.r.o., Prievozská 1307/9, 821 09 Bratislava
Energetické poradenstvo, garantovaná energetická služba, energetický manažment, energetické audity a projektové energetické hodnotenie budov.
www.novaco.sk


EACB Projekt s.r.o., Kpt. Nálepku 730/19, 924 01 Galanta
Podporná a garantovaná energetická služba, energetický certifikát, energetický audit, termovízia, projekčná a konzultačná činnosť.
www.eacbprojekt.sk


RACEN, spol. s r.o., Mlynská 5139/10, 921 01 Piešťany
Pre záujemcov poskytujeme služby energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie a projekčnú činnosť.
www.racen.sk


e-Dome a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Garantovaná energetická služba, energetický manažment a monitoring, expertné služby - energetický audit, termografia, stavebná fyzika, svetlotechnika a posudky a iné.
www.e-dome.sk


KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
Energetické služby, energetický manažment, facility manažment, KOOR Heating Systems, KOOR Control Systems, KOOR Solar Energy Systems.
www.koor.sk


PROENERGY, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Energetické audity pre podniky a budovy, energetický certifikát a posudok, termovízne merania budov, energetický manažment ISO-50001, podporná energetická služba.
www.proenergy.sk


Tatra Energo s.r.o., Hodžova 5070, 058 01 Poprad
Spojenie toho najlepšieho z realizácie, energetiky a manažmentu na dosiahnutie efektivity zdrojov a dosiahnutie úspor financií.
www.tatraenergo.sk


Energy Construction Partners, s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
Sme energetická technologicko-realizačná spoločnosť, ktorá poskytuje služby garantovanej energetickej služby a energy management systems.
www.ecpartners.sk


REE, s.r.o., Budapeštianska 46, 040 13 Košice
Komplexné energetické služby, virtuálny energetik v podniku, zavádzanie energetického manažmentu v podniku, riadenie energetickej efektívnosti v podniku.
www.ree.sk


GALEN s.r.o., Trstínska cesta 10, 917 00 Trnava
Podporná a garantovaná energetická služba, energetický certifikát, energetický audit, energetický manažment, svetelno-technické štúdie.
www.galen.sk


RASKO ENERGY, s.r.o., Klačno 4988/15, 034 01 Ružomberok
Energetické audity a poradenstvo, energetická analýza a optimalizácia, energetické služby pre podniky podnikajúce v tepelnej energetike.
www.raskoenergy.sk


Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., Široká 4285, 058 01 Poprad
Zásobovanie tepla, podporná a garantovaná energetická služba, technické služby, inštalácie technológií.
poprad.energy


CEVO, s.r.o., Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava
Garantovaná energetická služba a financovanie, energetický audit/pasport osvetlenia, svetelno-technická štúdia osvetlenia, projektová dokumentácia osvetlenia.
www.cevo.sk


OPTIVEL s.r.o., Business center R2N Banská Bystrica
Energetický audit, energetické štúdie a služby v energetike - poradenstvo, optimalizácia nákladov na energie, obnoviteľné zdroje a energetická legislatíva.
www.optivel.sk


OKIN FACILITY SK, s.r.o., BBC 3, Prievozská 6, 811 09 Bratislava
Energetické služby, BOZP, PO, životné prostredie, technické a upratovacie služby, bezpečnostné služby, služby výroby a údržby.
www.okinfacility.sk