EnA Consult Topoľčany s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Školská 565, 956 12 Preseľany
Email: akustika.sk@gmail.com
Web:www.enaconsult.sk
Telefón: +421 038 5315 626
Región: Západoslovenský

Spoločnosť EnA Consult Topoľčany s.r.o. poskytuje služby v oblasti environmentálnej akustiky.

Poskytované služby:
» Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí
» Vypracovanie hlukových štúdií
» Hlukové mapy