Elwaste, s.r.o.

Adresa: Priemyselný park Šalgovík, 080 01 Prešov
Email: elwaste@elwaste.sk
Web: www.elwaste.sk
Telefón: 0904 341 012
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Realizujeme zber a nakladanie nebezpečných elektroodpadov ako aj ostatných na celom územi SR. Disponujeme všetkými povoleniami a súhlasmi na zber, nakladanie a prepravu nebezpečného a ostatného EEZ. Poskytujeme poradenstvo v environemntálnej oblasti.