ELPO Slovakia, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Partizánska 2900, 058 01 Poprad
Email: elpo@elposro.sk
Web: www.elposro.sk
Telefón: 052 77 24 249
Región: Východoslovenský

Spoločnosť ELPO Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 1997 so zameraním na ochranu pred požiarmi a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rozsahu plnenia projektovej činnosti, plnenia úloh technika požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, vzdelávacej a konzultačnej činnosti, predaj a úplný servis požiarnotechnických zariadení a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vykonávaním odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických a technických zariadení.