ElektroWaste s.r.o.

Adresa: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Email: elektrowaste@elektrowaste.sk
Web:www.elektrowaste.sk
Telefón: +421 37 7723050
Región: západoslovenský

Popis činnosti:Zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, poradenstvo v oblasti nakladania s elektroodpadom