ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Adresa: Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Email: info@elektrorecycling.sk
Web:www.elektrorecycling.sk
Telefón: +421 48 471 63 21
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Zber, odvoz a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení takmer všetkých kategórií v zmysle prílohy č. 6 zákona NRSR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení a technologických odpadov a plastov z automobilového priemyslu, na báze PP, PE, PS a ABS.