Tomáš Rácz EKOVOKTRANS

Adresa: 935 33 Nový Tekov 56
Prevádzky: Levice, Nový Tekov, Mochovce
Email: racz@ekovoktrans.sk
Web: www.ekovoktrans.sk
Telefón: 0905 343986
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov, búracie a výkopové práce, čistenie potrubí.