EKOVIB s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Nábrežná 2, 080 01 Prešov
Email: benova@ekovib.sk
Web: www.ekovib.sk
Telefón: 0905 397 716, 051 772 2332
Región: Východoslovenský

Spoločnosť EKOVIB s.r.o. bola založená v roku 2002 v zameraní na komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie a odpady, prevažne pre firmy a podnikateľov.

Naše služby:
· environmentálny audit,
· outsourcing vodného hospodárstva,
· outsourcing odpadového hospodárstva,
· outsourcing ochrany ovzdušia,
· poradenstvo v procese IPKZ,
· zavádzania systémov ISO 14001.

Nastavíme u vás všetky potrebné procesy a preberieme na seba množstvo povinností, ktoré vás zaťažujú.