EKOS PLUS s.r.o.

Adresa: Župné námestie 7, 811 03 Bratislava

Enviroregister.sk
Email: ekosplus@ekosplus.sk
Web: www.ekosplus.sk
Telefón: +421 2 544 110 85
Región: Bratislava

Spoločnosť EKOS PLUS s.r.o. poskytuje odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia od roku 1995.

Ponúkame komplexné riešenia pre oblasti:
· posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA/SEA,
· IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia,
· environmentálny manažment podnikov (odpady, vody a ovzdušie),
· environmentálny audit,
· posudková činnosť,
· zodpovednosť za environmentálnu škodu,
· nakladanies chemickými látkami REACH,
· zavádzanie systémov ISO/EMAS,
· semináre a konferencie.

Odbornosť našich špecialistov dokladá pravidelná spolupráca v rámci legislatívnej činnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Krédom spoločnosti je harmonizácia priemyselných aktivít s ochranou životného prostredia.