Ekoservis RM, s.r.o.

Adresa: Vígľašská 10, 851 07 Bratislava
Email: varinsky@ekoservisrm.sk
Web: www.ekoservisrm.sk
Telefón: 0905 819 676
Región: Bratislava

Popis činnosti: Komplexné poradenstvo v oblasti ŽP (odpadové hodpodárstvo,obaly, ochrana vôd, ochrana ovzdušia). Zavádzanie manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001.