EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: 059 91 Veľký Slavkov 126
Email: ekoservis@ekoservis.sk
Web: www.ekoservis.sk
Telefón: +421 911 143 902
Región: východoslovenský

Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. so sídlom vo Veľkom Slavkove na úpätí Vysokých Tatier je technologickou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá technológiou čistenia odpadových vôd. Spoločnosť vznikla v roku 1990 a počas svojej existencie vykonáva činnosti v oblasti návrhov technologických zariadení, projekcie, výroby, dodávky, montáže, technologického servisu a prevádzkovania.

Svoju činnosť vykonáva v rámci vytvorených divízií:
· Divízia I. Čistiarne odpadových vôd – domové, kontajnerové, obecné, mestské a priemyselné ČOV
· Divízia II. Výroba plastových produktov – šachty, nádrže, žumpy, lapače tukov
· Divízia III. Služby – projektovanie, prevádzkovanie, servis

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. ponúka širokú škálu produktov pre čistenie odpadových vôd, ktoré sú zoradené do typových radov od najmenších po najväčšie a ktorými dokáže riešiť požiadavky a uspokojiť každého zákazníka. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. ponúka riešenia domových čistiarní, kontajnerových čistiarní, obecných a veľkých čistiarní, odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a rôzne šachtové systémy. Vo svojej komplexnosti zabezpečuje tiež projekciu a technologickú činnosť, kde okrem technologických návrhov vykonáva prevádzkovanie, technologický a technický servis. To všetko poskytuje pod jednou strechou od technologického návrhu po projekciu, výrobu, distribúciu, montáž, uvedenie do prevádzky, prevádzkovú a servisnú činnosť a poradenstvo. Vytvorenou spätnou väzbou všetky informácie a poznatky zozbiera, zhromažďuje a potom využíva na zdokonaľovanie svojej práce, na ďalšiu realizáciu za účelom zlepšenia výsledného produktu.