Ekoprogres v.d. Trenčín

Enviroregister.sk

Adresa: Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce
Email: trencin@ekoprogres.sk
Web: www.ekoprogres.sk
Telefón: +421 32 744 18 89
Región: Západoslovenský

V portfóliu spoločnost Ekoprogres v.d. Trenčín nájdete domové ČOV, nádrže na vodu, vodomerné šachty, kanalizačné a prečerpávacie šachty, kontajnery a cestné bariéry - vodiace steny.