Ekologické služby, s.r.o.

Adresa: Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Email: ekos@chemko.sk
Web: www.ekologickesluzby.sk
Telefón: 056 649 1505, 0905 706 127
Región: východoslovenský

Popis činnosti:Zber, zhromažďovanie, preprava, skladovanie, úprava a zneškodňovanie odpadov, mechanická, chemická a biologická úprava a čistenie odpadových vôd, prevádzka a údržba mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne vôd a prevádzka skládky odpadov na nebezpečný odpad, analýzy vôd a odpadov, skúšky tesnosti a vodotesnosti nádrží a potrubných rozvodov, spracovanie environmentálnej dokumentácie, manažment odpadového hospodárstva.