EKOLAMP Slovakia

Adresa: Turecká 37, 940 01 Nové Zámky
Email: ekolamp@ekolamp.sk
Web: www.ekolamp.sk
Telefón: 0911 436 672
Región: západoslovenský

EKOLAMP Slovakia je záujmové združenie právnických osôb založené svetovými výrobcami svetelných zdrojov a svietidiel za účelom vytvorenia a prevádzkovania kolektívnej organizácie s cieľom zabezpečenia plnenia povinností výrobcov a dovozcov elektrozariadení kategórie č.5 – osvetľovacie zariadenia v súlade s príslušnou legislatívou.

Poslanie združenia:

Poskytovať kvalitné služby odberu a spolupráce pre všetky zberné dvory (miesta oddeleného zberu) vykonávajúce separovaný zber použitých a nefunkčných osvetľovacích zariadení

Poskytovať kvalitné služby odberu nefunkčných osvetľovacích zariadení – hlavne svetelných zdrojov – v rámci distribučnej a predajnej siete tejto komodity pri ich spätnom odbere (miesta spätného odberu)

Jasnou a motivujúcou marketingovou komunikáciou zvyšovať environmentálne povedomie slovenskej verejnosti a podporovať separovaný zber elektroodpadov z osvetľovacích zariadení

Za zachovávania princípov rovnosti a dôvernosti citlivých informácií plniť všetky povinnosti členov vyplývajúce z legislatívy o elektroodpadoch