EKOKANAL, s.r.o.

Adresa: Ľ.Svobodu 39, 976 32 Badín
Email: ekokanal@szm.sk
Web: www.ekokanal.szm.com
Telefón: 0908 967 587, 0911 967 587
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Čistenie a opravy kanalizácií a odtokov, inšpekcia potrubia kamerou, vyhľadávanie kanalizačných trás.