EKOKANAL, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Ľ.Svobodu 39, 976 32 Badín
Email: ekokanal@szm.sk
Web: www.ekokanal.szm.com
Telefón: +421 908 967 587
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť EKOKANAL, s.r.o. bola založená v roku 2008 s prioritným zameraním na problematiku kanalizácií.

Ponuka služieb:
- čistenie a opravy kanalizácií a odtokov,
- inšpekcia potrubia kamerou,
- vyhľadávanie kanalizačných trás,
- čistenie lapačov tukov