EKOGEOS - zakladanie, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Gavlovičova 4, 831 03 Bratislava
Email: ekogeos@ekogeos.sk
Web: www.ekogeos.sk
Telefón: +421 2 4445 6047
Región: Bratislava

Spoločnosť EKOGEOS - zakladanie, s.r.o. od svojho vzniku vykonáva na základe povolenia MŽP SR komplexný servis v oblasti inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia, geotechnických služieb a súvisiacich stavebných činností .

V laboratóriu mechaniky zemín spoločnosti sa zisťujú fyzikálne, deformačné a pevnostné charakteristiky vzoriek zemín, potrebných pre ich zatriedenie v zmysle ustanovení platných slovenských technických noriem.