EkoBia, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Opletalova 84, 841 07 Bratislava
Email: robert.kozanek@ekobia.org
Web: www.ekobia.org
Telefón: 0903 778249
Región: Bratislava

Spoločnosť EkoBia, s.r.o. bola založená za účelom poskytovania služieb a odborného poradenstva v oblasti životného prostredia. Našimi partnermi sú obce, mestá a spoločnosti podnikajúce v rôznych oblastiach.

Ponuka služieb:
» outsourcing odpadového hospodárstva,
» outsourcing vodného hospodárstva,
» outsourcing ochrany ovzdušia,
» poradenstvo v procese IPKZ,
» dokumentácia EIA,
» školenia.