EKOASPEKT s.r.o.

Adresa: Družstevná 587/22, Podolínec
Prevádzka: Levočská 3, Stará Ľubovňa
Email: info@ekoaspekt.sk
Web: www.ekoaspekt.sk
Telefón: 0905 962 539
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Komplexné poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálny audit, konzultačná činnosť v oblasti environmentu, zavedenie EMS systému a jeho implementácia v prevádzkovej praxi, havarijná pripravenosť prevádzok.