EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Napájadlá 11, 040 12 Košice
Email: post@ets-ke.sk
Web: www.ets-ke.sk
Telefón: +421 55 611 2411
Región: Východoslovenský

Spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o. je súkromná spoločnosť založená v roku 1994. Vznik spoločnosti bol reakciou na potrebu poskytovania čo najkomplexnejších služieb v oblasti diagnostiky energetických a technologických zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Naše služby:
» Oprávnené merania emisií
» Technologické merania
» Inšpekčná činnosť na automatických meracích systémoch emisií (AMS-E)
» Kalibrácie emisných analyzátorov
» Garančné merania
» Teplotechnické merania
» Kontrola kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov
» Kontrola účinnosti II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Komplexnosť služieb spočíva v spojení teoretického vyriešenia problému definovaného zákazníkom a praktickej realizácie.