DXa, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: SNP 37, 069 01 Snina
Email: info@dxa.sk
Web: www.dxa.sk
Telefón: 057 758 0840
Región: Východoslovenský

Spoločnosť DXa, s.r.o. bola založená v roku 1998 za účelom poskytovania „komplexných“ služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce.

Základnou náplňou našich činností je:
» vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany,
» bezpečnostnotechnická služba,
» implementácia systémov kvality podľa ISO,
» servis hasiacich prístrojov: kontroly, opravy predaj,
» objekty protipožiarnej ochrany – vypracovanie projektovej dokumentácie stavby,
» servis hydrantov a požiarnych vodovodov.