Drevoindustria Mechanik, s.r.o.

Adresa: Oceliarska 3, 010 97 Žilina
Email: info@mechanikdi.sk
Web: www.dimechanik.sk
Telefón: +421 41 5623 638
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Firma Drevoindustria Mechanik, s.r.o. vie spracovateľom dreva ponúknuť široký sortiment strojnej technológie ako aj odborné vedomosti pri návrhu optimálneho systému, ktorý zabezpečí zákazníkom vyšší stupeň mechanizácie či už pri manipulácii guľatiny, spracovaní reziva, odsune drevného odpadu alebo pri procese druhotne výroby. Od spracovania dreva je len na skok k energetickému odvetviu, preto sme sa časom začali orientovať aj na projekty súvisiace so spaľovaním biomasy. Po boku dodávateľov stacionárnych kotlov na fluidné spaľovanie biomasy vyrábame a inštalujeme technológiu na dopravu a dávkovanie paliva vo forme čistej drevnej štiepky alebo jej zmesí s inými formami ekologických príp. fosílnych palív. Významnú časť nášho výrobného procesu tvoria technológie pre spracovanie a separáciu elektronického odpadu a šrotu. Už od roku 2002 ťažíme z úspešnej spolupráce s nemeckou firmou ReTek Engineering GmbH, s ktorou sme realizovali niekoľko významných projektov. Spoločne sme dodali už 15 komplexných recyklačných liniek do krajín ako je Slovensko, Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Dánsko, Írsko, Španielsko, USA, Kanada či Taiwan. Naše skúsenosti z oblasti recyklácie elektronického odpadu najnovšie zúročujeme aj v oblasti spracovania komunálneho odpadu. Väčšinu dodávanej strojnej technológie vieme zákazníkom ponúknuť aj s kompletnou elektroinštaláciou. V rámci nášho elektrického oddelenia vyrábame štandardné nn rozvádzače a ovládacie pulty.