DETOX s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
Prevádzky: Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Trnava
Email: detox@detox.sk
Web: www.detox.sk
Telefón: + 421 48 471 25 25
Región: stredoslovenský

Spoločnosť DETOX s.r.o. bola založená v roku 1992 s cieľom recyklovať organické rozpúšťadlá vyprodukované v čistiarenskom priemysle. Nielen rozsah produktov, ale aj rozsah pôsobnosti sa v krátkom čase rozšíril a v nasledujúcich rokoch spoločnosť poskytovala rozsiahly balík služieb v odpadovom hospodárstve, priemyselného čistenia a dekontaminačných služieb. Dodávala tiež technológie na ochranu životného prostredia a chemické materiály pre širokú oblasť priemyselnej činnosti.

Aktivity spoločnosti:
· recyklácia odpadových olejov,
· regenerácia organických rozpúšťadiel,
· spracovanie chemických odpadov,
· spracovanie kvapalných odpadov,
· komplexný manažment odpadového hospodárstva,
· environmentálne projekty a poradenstvo (EIA, fondy EÚ, zavádzanie manažérskych systémov),
· sanácie a odstraňovanie ekologických havárií,
· preprava odpadov,
· komunálne služby.