Denis Herák

Adresa: SNP 261/35, 916 01 Stará Turá
Email: deniskoherak@gmail.com
Web: www.cableclean.webnode.sk
Telefón: 0948 336045
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Výkup a spracovanie odpadových káblov všetkých druhov a elektroodpadu.