Dendrologický a tomografický prieskum

Realizácia a spracovanie dokumentácie dendrologického prieskumu a posudku zelene, alebo tomografického prieskumu a posudku zeleneZápadoslovenský regiónIng. Júlia Straňáková RUDBECKIA, 951 16 Svätoplukovo 449
Autorizovaný krajinný architekt, dokumenty starostlivosti o dreviny, dendrologický prieskum, realizáciu sadových úprav, údržba vegetačných plôch.
www.rudbeckia.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


KrajArch s.r.o., Hodská 359/31, 924 01 Galanta
Krajinárske štúdie, prieskumy a rozbory, inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok, dokument starostlivosti o dreviny.
www.krajarch.sk


TreeGarden s.r.o., Rybárska 626/38, 900 43 Hamuliakovo
Spracovanie dokumentov starostlivosti o dreviny, dendrologické hodnotenia, špeciálne zásahy na stromoch, výsadba, orezy a výruby stromov a poradenstvo.
www.dendrolog.sk