Dendrologický a tomografický prieskum

Realizácia a spracovanie dokumentácie dendrologického prieskumu a posudku zelene, alebo tomografického prieskumu a posudku zeleneVýchodoslovenský regiónOTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča
Prieskum životného prostredia - biota, odborné a súdnoznalecké posudky - oblasť ochrany životného prostredia, tvorba dokumentov ochrany prírody a pod.
www.otonycteris.sk


Ateliér Divoko s.r.o., Horný Smokovec 35, 06201 Vysoké Tatry
Krajinárske štúdie, prieskumy a rozbory, inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok, dokument starostlivosti o dreviny.
www.instagram.com/atelier_divoko/