Demontáž technologických celkov

Demontáž konštrukcií, strojov a technologických celkov


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


Fe-MARKT spol. s r.o., Michalovská 2, 040 11 Košice
Kompexná činnosť zberu a ekologického spracovania starých vozidiel v Košickom a Prešovskom kraji. Demontáž technologických celkov, zariadení a stavieb.
www.fe-markt.sk


KOLMAN s.r.o., Murgašova 1759/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Výkup druhotných surovín, ekologické spracovanie starých vozidiel, nákladná doprava, demontáž technologických prvkov, demolácie objektov.
www.kolman.sk


Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ, Hlavná 7, 076 02 Novosad
Zber, výkup a spracovanie: železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, staré vozidlá, autobatérie, papier, plasty, stavebné odpady. Likvidácia technologických celkov.
www.enviroregister.sk/kov-nzpu.html


Lumaker Recykling s.r.o., Sasinkova 26, Žilina 010 01
Zber odpadov, búracie práce v oblasti kovových konštrukcií, vyželeznenie objektov, likvidácie vyradených strojných zariadení, lodí, výrobných liniek a pod.
www.zberne-suroviny.sk


P+K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Výkup železného šrotu a farebných kovov, demontážne a demolačné práce, odvoz a likvidácia odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel.
www.p-k.sk