Demontáž technologických celkov

Demontáž konštrukcií, strojov a technologických celkov


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


Fe-MARKT spol. s r.o., Michalovská 2, 040 11 Košice
Kompexná činnosť zberu a ekologického spracovania starých vozidiel v Košickom a Prešovskom kraji. Demontáž technologických celkov, zariadení a stavieb.
www.fe-markt.sk


KOLMAN s.r.o., Murgašova 1759/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Výkup druhotných surovín, ekologické spracovanie starých vozidiel, nákladná doprava, demontáž technologických prvkov, demolácie objektov.
www.kolman.sk


BAYNER, s.r.o., Sládkovičová 77, 956 18 Bošany
Čistenie fasád, čistenie striech rôznych materiálov, náter fasád, náter striech, paličské a demontážne práce.
www.bayner.sk


Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ, Hlavná 7, 076 02 Novosad
Zber, výkup a spracovanie: železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, staré vozidlá, autobatérie, papier, plasty, stavebné odpady. Likvidácia technologických celkov.
www.enviroregister.sk/kov-nzpu.html


Lumaker Recykling s.r.o., Sasinkova 26, Žilina 010 01
Zber odpadov, búracie práce v oblasti kovových konštrukcií, vyželeznenie objektov, likvidácie vyradených strojných zariadení, lodí, výrobných liniek a pod.
www.zberne-suroviny.sk


P+K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Výkup železného šrotu a farebných kovov, demontážne a demolačné práce, odvoz a likvidácia odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel.
www.p-k.sk