Demolačné práce

Komplexné služby pri odstraňovaní stavieb, búracie práce spojené s terénnymi úpravami, zabezpečenie ďalšieho nakladania so stavebnými odpadmi


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
Služby spojené s búracími a demolačnými prácami, zemné a stavebné práce, recyklácia stavebného odpadu.
www.pemaxplus.sk


PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Stavebné práce, búracie práce, recyklácia stavebných odpadov, prenájom stavebných strojov a mechanizmov.
www.prospectnz.sk


Rudolf Klokner - Klokner, Zborov 686, 08633 Zborov
Recyklácia stavebného odpadu, drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vykonávanie činnosti na základe povolenia z obvodného úradu ŽP.
www.www.erso-zborov.webnode.sk


BONES SK, s.r.o., 038 41 Košťany nad Turcom 416
Zber, preprava a recyklácia stavebných odpadov. Demolačné práce. Zemné a sanačné práce.
www.bones.sk


GUTAMAX, s.r.o., Staničná 2963/34, 946 03 Kolárovo
Búracie práce a recyklácia stavebného materiálu, prenájom stavebných strojov, stavebná činnosť a rekonštrukcie.
www.gutamax.sk


ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Búracie, výkopové a zemné práce, recyklácia stavebných odpadov a predaj recyklátu vhodného na opätovné použitie v stavebníctve, zapožičiavanie kontajnerov a ich odvoz.
www.isospol.sk


MICHSTAV, s.r.o., 082 37 Široké 417
Zemné, výkopové a búracie práce, kopanie studní, preprava materiálov a nadrozmerných nákladov, čistenie komunikácií.
www.michstav.sk


ASTANA, s.r.o., Uherova 2909/29, 058 01 Poprad
Demontáž a následná likvidácia azbestových materiálov za najlepšie ceny na území celého Slovenska(eternit, boletické panely, stúpačky...). Demolačné práce.
www.astana.sk


CSM-STAV s.r.o., Priemyselná 91, 071 01 Michalovce
Recyklácia stavebných odpadov, demolačné a búracie práce, prenájom stavebnej mechanizácie, stavebná činnosť.
www.csm-stav.sk


Lumaker Recykling s.r.o., Sasinkova 26, Žilina 010 01
Búracie práce v oblasti kovových konštrukcií, vyželeznenie objektov, likvidácia kovových hál a ich častí, likvidácie vyradených strojných zariadení, lodí, výrobných liniek a pod.
www.zberne-suroviny.sk


Jozef Jackulík - BUIS, Bystrička 529, 038 04 Bystrička
Búracie práce. Pretláčanie popod komunikácie, krtkovanie, pretlaky, podvrty, vrty ,pretláčky, podtunelovanie.
www.buis.sk


AA PLUS Slovakia s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava
Búracie a zemné práce, recyklácia stavebných odpadov, prenájom strojov a mechanizmov, stavebná činnosť.
www.aaps.sk


V&Z, s.r.o., 930 32 Macov 35
Demolačné práce, recyklácia stavebných odpadov a predaj recyklátov, zemné a výkopové práce, prenájom a odvoz kontajnerov.
www.vaz.sk


MARPAL s.r.o., Štúrova 1211/63, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zaoberáme sa vŕtaním stavebných vrtov, studní a vrtov na tepelné čerpadlá. Vykonávame zemné a výkopové práce a demolačné práce rôzneho druhu.
www.vrtaniestudni.eu


JOMA Skalica, s.r.o., Škarniclovská 107/14, 909 01 Skalica
Demolačné a demontážne práce. Zber, preprava a recyklácia stavebného odpadu. Stavebné a zemné práce.
www.jomaskalica.sk


DESTROY, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Demolačné práce priemyselných objektov, objektov občianskej vybavenosti a budov rôzneho rozsahu, zemné práce, recyklácia stavebnej suti.
www.destroy.sk


MIRAMID SLOVENSKO s.r.o., Lesná 2034/6, 034 01 Ružomberok
Komplexné riešenie v oblasti likvidácie azbestového nebezpečenstva, demolačné práce, stavebná činnosť, výmena stúpacích rozvodov.
www.miramid.sk


EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Komplexné riešenia pre odpady, sanácie zdevastovaných pôd a území, dekontaminácia, demolačné práce, produkcia biologických hnojív a substrátov.
www.eba.sk


ROLTA, s.r.o., Staničná ulica 4181, 977 01 Brezno
Odvoz a recyklácia stavebného odpadu, demolačné práce, zemné práce, výroba drveného kameniva a štrkov, výroba hydraulických hadíc.
www.rolta.sk


ERSON Recycling, s.r.o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín
Zber, preprava a recyklácia stavebných odpadov. Predaj recyklovaného materiálu. Demolačné práce. Výkopové a zemné práce.
www.erson.sk


P+K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Výkup železného šrotu a farebných kovov, demontážne a demolačné práce, odvoz a likvidácia odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel.
www.p-k.sk


Prima Slovakia s.r.o., Nová 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Demolačné a búracie práce. Výkopové a zemné práce. Recyklačné stredisko stavebného materiálu. Predajňa stavebnín.
www.primaslovakia.sk