Deltronik, s.r.o.

Adresa: Odbojárska 34, 917 02 Trnava
Prevádzka: Coburgova 84, 91748 Trnava
Email: odpady@deltronik.sk
Web: www.deltronik.sk
Telefón: 033 5346474
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Zariadenie na zber a prepravu odpadov z elektrozariadení.