Dekontaminácia zemín a odpadov

Odvoz a následné čistenie a dekontaminácia zemín, odpadov a kalovZápadoslovenský regiónINVEST SERVIS spol. s r.o., Hlavná 425, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
Sanácia environmentálnych záťaží, úprava nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadmi, čistenie nádrží, recyklácia stavebných odpadov, búracie a demolačné práce.
www.investservis.sk