Dekontaminácia zemín a odpadov

Odvoz a následné čistenie a dekontaminácia zemín, odpadov a kalovVýchodoslovenský regiónGEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 1, 08 001 Prešov
Inžiniersko-geologický prieskum, likvidácie environmentálnych záťaží, nakladanie s odpadmi, vrtné práce, servis odlučovačov ropných látok, poradenstvo a inžiniering.
www.geopol.sk


GEMER SERVIS, s.r.o., Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma
Komplexné služby v oblasti kanalizácií, dekontaminácia zemín a vody, čistenie studní, špeciálne čistiace práce - technologické linky, ČOV, ORL, nádrží a pod.
www.gemer.eu.sk