Dekontaminácia vody

Zariadenia na úpravu a dekontamináciu vôd znečistených ropnými látkami, kyselinami, zásadami a lúhmi, výroba, predaj a servis deemulgačných a neutralizačných stanícStredoslovenský regiónNUCLEUS SK s.r.o., Uľanská cesta 24, 974 01 Banská Bystrica
Dekontaminácia horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd, dekontaminácia a čistenie pevných plôch, cestného kameniva a technologických liniek.
www.nucleus.sk


ŽOS - EKO, s.r.o., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
Poradenstvo pre vodné a odpadové hospodárstvo. Čistenie zaolejovaných odpadových vôd a kvapalných odpadov. Zber, výkup a spracovanie odpadov.
www.zos-eko.sk