D2R engineering, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Na letisko 42, 058 01 Poprad
Email: d2r@d2r.sk
Web: www.d2r.sk
Telefón: 052 7891452, 0905 645 586
Región: Východoslovenský

Spoločnosť pôsobí pod obchodným menom D2R engineering, s.r.o. od roku 2005 na trhu odborných služieb, ktorých poslaním a účelom je ochrana zdravia ľudí pred nepriaznivými vplyvmi fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí.

Ponuka služieb:
» Akreditované meranie hluku a vibrácií
» Meranie a posúdenie expozície elektromagnetického poľa
» Meranie a posúdenie umelého osvetlenia
» Meranie a posúdenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy
» Meranie a posúdenie záťaže teplom a záťaže chladom
» Predikcia a vizualizácia hluku a osvetlenia
» Odborné a poradenské služby