CREATIVE, spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Email: creativepk@nextra.sk
Web: www.creativepk.sk
Telefón: 00421 903 259534
Región: bratislavský

Spoločnosť CREATIVE, spol. s r.o.sa v oblasti životného prostredia zaoberá najmä:

· spracovaním dokumentácií a poradenstvom EIA a SEA,
· spracovaním krajinno-ekologických plánov,
· spracovaním dokumentov ÚSES a podkladov pre územnoplánovaciu činnosť,
· vykonom a vyhodnotením dendrologických, botanických a ekologických prieskumov,
· environmentálnym poradenstvom,
· vypracovaním environmentálneho auditu firmy,
· komplexným monitoringom životného prostredia.