CPB Solutions, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Štefánikova 814/6, 020 01 Púchov
Email: info@cpbsolutions.sk
Web: www.cpbsolutions.sk
Telefón: +421 944 351 353
Región: Západoslovenský

Spoločnosť CPB Solutions, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 2014 pevne etablovala na slovenskom trhu v poskytovaní komplexných služieb v oblasti správy a údržby odpadových a kanalizačných systémov v plnom rozsahu, čo pre našich zákazníkov prináša nemalú úsporu času a energie pri vyhľadávaní vhodnej spoločnosti na riešenie vzniknutých problémov v tejto oblasti.

Naše služby:
· čistenie kanalizácie,
· čistenie odpadového potrubia,
· čistenie lapačov tukov - lapolov,
· čistenie odlučovačov ropných látok,
· opravy potrubí a kanalizácií,
· monitoring potrubia a kanalizácie,
· lokalizácia a trasovanie kanalizácie.

Pracovníci spoločnosti CPB Solutions, s. r. o. neodchádzajú od problému pokiaľ nie je vyriešený k maximálnej spokojnosti našich zákazníkov.